Skip to main content

Rejsebetingelser

1. Bestilling og betaling


Hvordan bestiller I?
I har 2 muligheder for at bestille jeres ferieophold og andre af vores ydelser. Enten benytter I estivotravel.dk online booking, men I er også eget velkomne til at ringe til os på telefon 31404050 og blive betjent af en kvalificeret rejsekonsulent.

Hvordan betaler I?
I modtager en bekræftelse via e-mail og har nu 48 timer til at indbetale 30% det samlede beløb, dog minimum 1.000 kr. Restbeløbet skal være indbetalt senest otte uger inden afrejse, og I modtager ingen yderligere betalingspåmindelse. Betales der med kreditkort, kan der jf. Betalingskortloven i givet fald gøres indsigelse mod betalingen. Betales der via bankoverførsel, er der ingen indsigelsesret.

2. Antal personer
Alle personer skal fremgå af bestillingen og bekræftelsen. Hvis der er børn blandt jer, så skal alderen også angives. Der må ikke bo flere i værelser og/eller ferieboligen end det fremgår af jeres rejsepapirer. Så vær sikker påat I modtager en bekræftelse påsamtlige personer.
Påestivotravel.dk fremgår det maximale antal personer der er tilladt i boligen. Udlejer eller dennes agent er berettiget til af afvise og i værste fald bortvise jer fra boligen, uden nogen form for refundering eller erstatning, hvis antallet overskrides.

3. Ankomst og afrejse
Hotelværelser:
Med mindre der fremgår andre informationer påjeres lejebevis, står værelset til jeres rådighed fra kl. 15:00 og I skal forlade det senest kl. 10:00.

Ferieboliger:
I er velkomne påferiestedet og boligen står til jeres rådighed fra kl. 17:00 med mindre andet er oplyst på lejebeviset. De fleste receptioner har åbent til kl. 20.00 for nøgleudlevering og check-in. Seneste tidspunkt for check-ud er kl. 10.00 for boligen på selve afrejsedagen.

4. Lejebevis
Vi sender lejebeviset umiddelbart før afrejse, og de eksakte tidpunkter vil være angivet her. Forventer du at ankomme senere end angivet på lejebeviset, eller bliver du forsinket undervejs, skal du kontakte hotellet / ferieboligen og få en aftale omkring din ankomst. Husk at udlejer ikke har pligt til at modtage dig uden for normal åbningstid, så derfor er det vigtigt at du kontakter receptionen.

5. Rengøring af feriebolig
Hotelværelser rengøres af personalet, så det er så nemt.
Ferieboliger skal afleveres i opryddet og rengjort stand. Du kan enten selv gøre det eller eventuelt betale for slutrengøring. På visse feriesteder bliver det opkrævet på forhånd og du skal under alle omstændigheder fortage oprydning og opvask samt fjerne skrald, da disse ting ikke er omfattet af rengøring. Husk at køkken altid skal rengøres!

Alt kan ske og hvis I opdager at der er skader på boligen og inventar, eller der mangler inventar og udstyr, så skal I straks kontakte receptionen, ejer eller nøglekontor. Hvis I kommer til at forvolde skade, så er I erstatningsansvarlige. Undersøg hvordan I er dækket af jeres forsikringsselskab.

Ejere af ferieboliger er berettiget til at forlange depositum af jer ved ankomst. Beløbet får I retur ved afrejse. Er der nogle skader eller mangler der noget ved afrejsen, så bliver det fratrukket beløbet.
Ved beskrivelsen af de enkelte feriesteder fremgår det på estivotravel.dk, hvilke ekstraomkostninger der skal tages højde for. Dette kan være energiomkostninger, ekstra betaling for slutrengøring og turistskat, der næsten altid skal betales lokalt og typisk kontant.

6. Fortrydelse/afbestilling
Fortrydelsesret
Som udgangspunkt er der ikke fortrydelsesret på aftaler omfattet af forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2 nr. 12 om levering af tjenesteydelser i form af logi.

Afbestilling indenfor 48 timer
Har I fundet en feriebolig der passer til jeres ferie, så bestil og reserver den med det samme. Hvis I har brug for lidt tid til at vende det med familien? Så hjælper vi jer også i denne situation. I kan nemlig helt gratis afbestille jeres reservation indenfor de første 48 timer efter den er foretaget hos estivotravel.dk.
Afbestilling skal foregå via e-mail til: info@estivotravel.dk eller telefonisk på tel: 31404050. Er der under 8 uger til afrejse gælder denne regel ikke.


Afbestilling MED udvidet afbestilling- og ændringssikring
Vi anbefaler at I tegner vores udvidede afbestilling- og ændringssikring. Denne koster 4% af lejeprisen, og skal altid tegnes ved bestilling og kan ikke bestilles efterfølgende. Den udvidede afbestilling- og ændringssikring giver jer gratis ret til én afbestilling, ændring eller overdragelse indtil 42 dage før ankomstdagen. Afbestilles rejsen, tilbagebetales hele lejeprisen dog fratrukket afbestilling- og ændringssikringen. Ændres bestillingen til en anden bolig eller periode af højere værdi, er lejer forpligtiget til at betale prisforskellen. Overdrages denne til 3. mand, hæfter denne for eventuelt restbeløb samt andre udeståender. Afbestillingsretten dækker i perioden mellem 42 dage før og indtil kl. 12.00 dagen før starten på lejemålet, som følge af død, alvorlige ulykkestilfælde, akut sygdom, brand eller indbrud, der rammer lejer selv, ledsagere, ægtefælde, børn, søskende eller forældre og skal anmeldes til Estivotravel.dk senest kl. 12.00 dagen før starten på lejemålet. Ved afbestilling jf. ovennævnte, tilbagebetales hele det indbetalte beløb fratrukket en selvrisiko på 15% af det fulde beløb samt afbestilling- og ændringssikringen.

Afbestilling / ændring UDEN udvidet afbestilling- og ændringssikring
2 dage efter bestilling gælder følgende regler:
I har ret til at annullere jeres bestilling indtil 8 uger før afrejse. Sker dette, tilbagebetales 1. rate ikke, den er tabt. Ønsker I at ændre jeres rejse til en anden periode eller type bolig, kan dette gøres indtil 8 uger før afrejse. Ændringer foretages for et gebyr på Kr. 275,- per reservation og tillægges opkrævning af restbeløbet. Afbestilles boligen senere end 8 uger før afrejse taber I hele det indbetalte beløb.

7. Reklamation
Skulle der opstå reklamationer ved overtagelse og/eller i løbet af ferieperioden, skal I straks meddele dette til receptionen, ejer, agent eller nøglekontor. Opnår I ikke det ønskede resultat af jeres henvendelse, skal I indenfor 48 timer kontakte os telefonisk (+45 3140 4050) eller per e-mail info@estivotravel.dk. Overholdes ovennævnte bestemmelser ikke, er reklamationsretten altid tabt og estivotravel.com kan ikke gøres erstatningsansvarlig for fejl, mangler eller gener i forbindelse med opholdet. Gener som følger af forhold, som estivotravel.dk er uden indflydelse på, herunder støjgener af hvilken som helst art, forekomster af myrer, myg, edderkopper og andre insekter, naturligt forekommende lugtgener med mere, kan ikke gøres til genstand for en reklamation.
Idet der kan forekomme forskelle i indretning og udstyr inden for det samme opholdssted, kan en reklamation ikke baseres på sådanne forskelle. Lykkes det ikke at nå frem til en løsning, kan man indgive en klage til de relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt:

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme Vodroffsvej 32, DK-1900 Frederiksberg C E-mail: kontakt@hrt-ankenaevn.dk www.hrt-ankenaevn.dk

Pakkerejse-ankenævnet
Røjelskær 11, 3., 2840 Holte
E-mail: info@pakkerejseankenaevnet.dk www.pakkerejseankenaevnet.dk

Er man forbruger i et andet EU-land end Danmark, kan man klage til EU- Kommissionens online klageportal: http://ec.europa.eu/odr

8. Prisændringer
Alle vore priser er baseret på gældende valutakurser på bestillingstidspunktet. Svækkes den danske krone med mere end 5% i forhold til valutaen, kan vi uden forbehold debitere dig forskellen. Er prisstigningen mere end 10%, har du ret til at annullerede din rejse, senest 3 dage efter en eventuel prisstigning er meddelt.

9. Tilbud og rabatter
Har du købt et ferieophold til normal pris og et lignede ophold senere bliver sat ned i pris, har du ikke mulighed for refusion af differencen mellem den oprindelige og nye pris med rabat.

10. Force majeure & kontraktbrud
I tilfælde af strejke, krigstilstande, anden force majeure samt ved kontraktbrud fra vores partneres side, er estivotravel.dk berettiget til at annullere bestillingen mod tilbagebetaling af det indbetalte beløb eller til at erstatte din bestilte feriebolig med en anden af tilsvarende kvalitet. En evt. prisdifference i din favør vil blive refunderet.

11. Hjemmeside og oplysninger omkring produkter
Alle oplysninger på estivotravel.dk er baseret enten på vores egen inspektion af de forskellige feriesteder eller på oplysninger modtaget fra vores partnere. Oplysningerne er afgivet efter bedste overbevisning, og estivotravel.dk kan ikke gøres ansvarlig for trykfejl, unøjagtigheder i angivne afstande til forskellige faciliteter som badestrande, indkøb, forhøjelse af lokale skatter og lignede.

12. Dine ønsker
Har du særlige ønsker vedr. din bestilling, som f.eks. en bestemt placering, etage, bolignummer, ved siden af andre feriegæster, der også̊ har bestilt igennem estivotravel.dk, så̊ forsøger vi på bedst mulige måde at imødekomme dette. Desværre kan vi aldrig garantere ønsker og ej heller gøres ansvarlig for manglende opfyldelse af disse.

13. Erstatningsansvar
Estivotravel.dk’s erstatningsansvar omfatter kun direkte økonomisk skade. Vi kan ikke drages til ansvar for følgeskader eller skader af ikke økonomisk art. Et evt. erstatningsansvar er altid begrænset til det indbetalte beløb.

14. Værneting
Værneting er København.

Såfremt der sker åbenlyse tryk- eller prisfejl, som kunden vidste eller burde have vidst var fejl, kan estivotravel.dk annullere bestillingen, uden at kunden kan kræve nogen form for kompensation.

Rejsebetingelser januar 2019